Uchwały podjęte na ZWZA Sakana S.A.

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 24 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoba reprezentująca spółkę: Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
SAKANA akt notarialny z dn.24.06.2013

Close Menu