Projekty uchwał na ZWZA Spółki SAKANA S.A. zwołane na dzień 25.06.2009r.

Zarząd Spółki SAKANA SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SAKANA SA, zwołane na dzień 25 czerwca 2009 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.”Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 4 ust. 2 pkt. 3.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Projekty uchwał na ZWZA 25.06.09

Close Menu