Raport bieżący 21/2018 – Zmiana składu Rady Nadzorczej SAKANA S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
Dotychczas w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
– Robert Bender
– Agnieszka Rylska
– Dominika Romanik
– Zofia Zielińska
– Aleksander Diakonow
Obecnie Radę Nadzorczą stanowią następujące osoby:
– Sylwia Adi
– Agnieszka Rylska
– Dominika Romanik
– Zofia Zielińska
– Aleksander Diakonow
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Spółki www.sakanasa.pl
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu