Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A. informuje o uruchomieniu korporacyjnej strony www.sakanasa.pl , z dniem 12 maja 2009 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu