Raport bieżący 7/2020 – Jednostkowy raport roczny 2019 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAKANA S.A. za 2019 r.
2. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2019 r.
3. Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu za 2019 r. (Jednostkowy raport roczny).
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sakana S.A.

Raport skonsolidowany za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta, będzie opublikowany 20 lipca 2020 r. Zmiana terminu była opublikowana w raporcie EBI nr 6/2020 z 1 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Sakana S.A. SF 2019.pdf

Sakana S.A. informacja dodatkowa 2019.pdf

Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu 2019 r..pdf

Sprawozdanie z badania SAKANA S.A. za 2019r. jedn..pdf

Close Menu