Raport bieżący 6/2021 – Jednostkowy raport roczny 2020 Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje:
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAKANA S.A. za 2020 r.
2. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2020 r.
3. Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu za 2020 r. (Jednostkowy raport roczny).
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sakana S.A.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sakana SA 2020.pdf

Sakana SA Informacja dodatkowa 2020.pdf

Jednostkowe sprawozdanie zarządu 2020.pdf

Sprawozdanie z badania SAKANA S.A. za 2020r. jedn.-sig.pdf

Close Menu