Raport bieżący 9/2023 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2023 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. „Emitent” z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2023 roku.

Zarząd informuje, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Treść uchwał, w formie protokołu ze Zgromadzenia, stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu