Raport bieżący 5/2018 – Korekta harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, który zgodnie z treścią raportu EBI 1/2018 z dnia 30.01.2018 r. został wyznaczony na dzień 28.05.2018 r.
Jednocześnie informujemy, iż ww. raporty roczne zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 24.05.2018 r.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu