Istotna informacja

W wyniku kończącej się umowy najmu na lokal w Warszawie, Zarząd Sakana S.A., na mocy porozumienia z dn. 08.09.2009, podjął decyzję o relokalizacji punktu cateringowego.
Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu