Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2015 r.

Zarząd Spółki Sakana S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2015 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.37 w Warszawie.
W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji, wzór pełnomocnictwa oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
ZWZ_SAKANA_ogloszenie_23_06_15-3
(531188808) ZWZ_SAKANA_uchwaly_23_06_15-1-1
(531187985) ZWZ_SAKANA_akcje_info_2015-1
(531188244) ZWZ_SAKANA_formularz_jo_23_06_15-1
(531188413) ZWZ_SAKANA_formularz_of_23_06_15-2-1
Wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_23_06_2015(3)

Close Menu