Raport bieżący 19/2019 – Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Sakana S.A. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. dot. zmiany składu Rady Nadzorczej oraz raportu EBI 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w którym zostały opublikowane uchwały ZWZA Emitenta w tym uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję, Zarząd Sakana S.A. przekazuje do wiadomości życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Formularz członka RN – Anas Adi.pdf

Formularz członka RN – Al Diakonow.pdf

Formularz członka RN – Daniel Jarząb.pdf

Formularz członka RN – Marcin Rylski .pdf

Formularz członka RN – Tomasz Romanik.pdf

Close Menu