Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2014, opublikowanym w dniu 16 stycznia 2014 r., pierwotny termin publikacji raportu przypadał na dzień 27 maja 2014 roku.
Aktualny termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok został ustalony na dzień 3 czerwca 2014 roku.
Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok pozostaje bez zmian (27 maja 2014).
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu