Raport bieżący 30/2019 – Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2019 z dnia 24 września 2019 r. dot. zmiany składu Rady Nadzorczej oraz raportu EBI 24/2019 z dnia 24 września 2019 r. w którym zostały opublikowane uchwały ZWZA Emitenta, w tym uchwała o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej, Zarząd Sakana S.A. pozyskał życiorys zawodowy Pana Khadi Adbel Samad i niniejszym przekazuje go do wiadomości.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Formularz czlonka Rady Nadzorczej Khadi Abdel Samad.pdf

Close Menu