Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd SAKANA S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_IV_Q_2012_SAKANA_SA 13.02.13

Close Menu