Nabycie Udziałów w Spółce TKM Investment Sp. z o.o.

Spółka SAKANA S.A. dnia 30 grudnia 2011 roku objęła 79,76% udziałów poprzez konwersję bezspornej wierzytelności przysługującej SAKANA S.A. wobec TKM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 7 lok.14. W Spółce nastąpiło podwyższenie kapitału do kwoty 494 000,00 zł.

Close Menu