Raport bieżący 2/2008

uzupelnienie raportu nr. 1

Zarzad Spolki S.A. informuje ze w dniu 5.05.2008 roku zostal zlozony do Zarzadu Gieldy Papierow Wartosciowych S.A. wniosek o wprowadzenie instrumentow finansowych do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gielde Papierow Wartyosciowych w Warszawie S.A. 6.060.000 Akcji Serii A o wartosci nominalnej 0,10 zl kazda oraz 673.000 Akcji Serii B o wartosci nominalnej 0,10 zl kazda. Podstawa prawna : par. 3 ust.1 zalacznika nr 1 do Uchwaly nr 346/2007 Zarzadu Gieldy Papierow Wartosciowych w warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku. ” informacje bierzace i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – PREZES
  • Marcin Rylski – WICEPREZES
Close Menu