Istotna Informacja

W nawiązaniu do raportu nr 19/2012 Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym (26/03/2013 r. ) został wydany wyrok przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie z powództwa Wawel-Imos International S.A. p-ko Sakana S.A., zgodnie z którym apelacja Wawel-Imos International S.A. została oddalona.
Koszty procesu w całości zostały zasądzone od powoda na rzecz Sakana S.A. Tym samym wyrok stał się prawomocny.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu