Raport bieżący 11/2018 – Powołanie Zarządu SAKANA S.A. na nową kadencję Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową 5-letnią wspólną kadencję.
Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:
– Tomasz Romanik – Prezes Zarządu,
– Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu,
Życiorysy zawodowe Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu, a także dostępne są na stronie korporacyjnej Spółki: www.sakanasa.pl.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Formularz dla członka zarządu – Tomasz Romanik
Formularz dla członka zarządu – Marcin Rylski

Close Menu