Istotna Informacja

Zarząd SAKANA S.A. informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie skierował sprawę z powództwa ULMO sp. z o.o. przeciwko SAKANA S.A. do postępowania mediacyjnego (wartość przedmiotu sporu:
226 296,52 zł). Jednocześnie Zarząd informuję, iż rozprawa w I instancji z innego postępowania z powództwa ULMO Sp. z.o.o przeciwko SAKANA S.A. (wartość przedmiotu sporu: 47.908,77 zł) została wyznaczona na dzień 21 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu