Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2009 rok

Zarząd Spółki Sakana S.A. informuje, że raport roczny za 2009 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został pierwotnie określony na dzień 15 czerwca 2010 roku ( raport bieżący nr 2/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. ), zostanie opublikowany w dniu 25 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu