SAKANA SA (14/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sakana S.A w dniu 23.10.2017 r.

Zarząd spółki Sakana S.A., z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 23 października 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Close Menu