Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sakana S.A.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2011. o godz. 10.00 przy ul. Spokojnej 7 lok. 4 w Warszawie.
W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika NR 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes

Załączniki:
Pena_tre_ogoszenia_ZWZ_26.05.2011
Wzor_penomocnictwa_ZWZA_26.05.2011[2.]

Close Menu