Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sakana S.A w dniu 19 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 19 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Uchwały podjęte na ZWZA Sakana S.A. 19-06-2017 r.

Close Menu