Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT III Q 2013 SAKANA SA 14.11.13

Close Menu