Raport bieżący 3/2024 – Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport DPNC SAKANA 2024.pdf

Close Menu