Raport bieżący 8/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2023 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 11 lipca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 11.07.2023.pdf

ZWZA_11.07.2023_Projekty uchwał.pdf

ZWZA_11.07.2023_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

ZWZA_11.07.2023_Wzor pelnomocnictwa.pdf

ZWZA_11.07.2023_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

ZWZA_11.07.2023_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

Close Menu