Istotna informacja

W związku z prowadzonymi do stycznia 2015 roku pracami remontowo- budowlanymi dużej sali widowiskowej i foyer głównego teatru, następuje zawieszenie prowadzonej w tej części działalności gastronomicznej przez Sakana S.A. na mocy umowy zawartej z Teatrem Muzycznym Roma.
W związku z powyższym Spółka nie będzie generować z tego tytułu przychodu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu