Raport bieżący 7/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2024 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.06.24.pdf

ZWZA_27.06.2024_Projekty uchwal.pdf

ZWZA_27.06.24_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

ZWZA_27.06.2024_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

ZWZA_27.06.2024_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

ZWZA_27.06.2024_Wzor pelnomocnictwa (1).pdf

Close Menu