Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki SAKANA SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
EBI Raport za II Q 2016r – 2016 08 12

Close Menu