Raport bieżący 15/2023 – Życiorys Prezesa Zarządu Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu nr 14/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku Zarząd SAKANA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, życiorys zawodowy powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu – Pani Katarzyny Skórczyńskiej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Zyciorys K.Skorczynska_2023.pdf

Close Menu