Raport bieżący 17/2021 – Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2021 roku.
Opóźnienie w publikacji raportu zostało spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od Zarządu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Adi Anas – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport 3Q2021.pdf

Close Menu