Uzupełnienie raportu za II kwartał 2011 roku (korekta raportu nr 12/2011)

Zarząd Spółki SAKANA SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu uzupełniony raport okresowy za II kwartał 2011 r. Uzupełniono dane bilansowe-pasywa. Pozostałe informacje zamieszczone w raporcie nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Roamanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT za II Q 2011 SAKANA SA-1.pdf 11.08

Close Menu