Raport bieżący 13/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 4 sierpnia 2021 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.


W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia
2. Projekty uchwał
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

NWZA Sakana_04082021 ogloszenie.pdf

NWZA_04.08.2021_Formularz glosu przez pelnomocnika dla jednostek organizacyjnych.pdf

NWZA_04.08.21_Wzor pelnomocnictwa.pdf

NWZA_04.08.2021_Formularz glosu przez pelnomocnika dla osoby fizycznej.pdf

NWZA Sakana 04082021_uchwaly.pdf

NWZA_04.08.2021_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Close Menu