Raport bieżący 1/2018 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A., z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących termiach:
Raporty kwartalne:
jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 r. – 14.02.2018 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. – 15.05.2018 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2018 r. – 14.08.2018 r.
jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. – 14.11.2018 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 zostanie przekazany w dniu 28.05.2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu