Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
RAPORT_za_I_Q_2012_SAKANA_SAIZ

Close Menu