Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki SAKANA S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
EBI Raport za IQ 2016 12.05.2016

Close Menu