Raport bieżący 20/2019 – Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Prezes Zarządu SAKANA S.A. Pani Sylwia Adi, pełniąca swą funkcje w jednoosobowym zarządzie, w dniu 29 lipca 2019 r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, z powodów osobistych.
Oświadczenie o rezygnacji zostało przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza postara się niezwłocznie powołać nowy zarząd; najbliższe posiedzenie Rady planowane jest na wrzesień 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sylwia Adi – Prezes Zarządu
Close Menu