Raport bieżący 26/2019 – Zmiana adresu siedziby emitenta Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. informuje o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Emitenta na adres:
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Pozostałe dane kontaktowe spółki w tym strona internetowa, adres e-mail i numer telefonu, nie uległy zmianie.

Wniosek o zmianę do KRS został złożony 3.10.2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu