Raport roczny SAKANA S.A. za 2010 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Raport roczny 2010
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Close Menu