Raport bieżący 14/2023 – Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Anasa Salahadin Adi z dniem 31 października 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31.10.2023 roku podjęła uchwałę o powołaniu do jednoosobowego Zarządu, Panią Katarzynę Marię Skórczyńską, na stanowisko Prezesa Zarządu.
Życiorys nowego Prezesa zostanie opublikowany w ciągu najbliższych 2 dni roboczych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwala RN Sakana powolanie Prezesa.pdf

Close Menu