Podpisanie umowy pożyczki dla spółki celowej STM Sp. z o. o.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka Sakana SA. (Pożyczkodawca) zawarła ze spółką zależną STM Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki w kwocie 100 000 zł. Umowa została zawarta do dnia 31.12.2016r., oprocentowanie roczne wynosi 6%.
Spłata pożyczki i odsetek nastąpi jednorazowo na koniec okresu obowiązywania umowy pożyczki. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Środki z pożyczki Spółka STM Sp. z o.o. przeznaczy na finansowanie projektu.
Sakana S.A. posiada 45% udziałów w STM Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Close Menu