Istotna informacja

W nawiązaniu do raportu nr 17/2008, opublikowanego w dniu 29.08.2008r., Zarząd Sakana S.A. informuje, iż w dniu 07.09.2009r. zawarto porozumienie, pomiędzy GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. a Sakana S.A., dotyczące odstąpienia od realizacji inwestycji w Częstochowie.
Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu