Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2016 opublikowanego 29.01.2016 r. Zarząd SAKANA S.A. informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej błędnie wpisano rok w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym jako 2014, powinno być 2015.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
Close Menu