Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA SAKANA S.A. na 24 czerwca 2016r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2016r.
W załączeniu:
– pełna treść ogłoszenia
– projekty uchwał
– wzór pełnomocnictwa
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie o ZWZA 24 06 16
Wzor pelnomocnictwa ZWZA 24 06 2016
ZWZ_SAKANA_formularz 24.06.2016
ZWZ_SAKANA_formularz_of_24_06_16
ZWZ_SAKANA_uchwaly_24_06_16

Close Menu