Raport bieżący 11/2023 – Rada Nadzorcza nowej kadencji – życiorysy Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

W nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku Zarząd SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) publikuje życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych na nową dwuletnią kadencję przez ZWZA w dniu 11 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anas Adi – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys RN Marcin Rylski_2023.pdf

Życiorys RN Sylwia Adi_2023.pdf

Życiorys RN Aleksander Diakonow_2023.pdf

Życiorys RN Tomasz Romanik_2023.pdf

Życiorys RN Khadi Abdel Samad_2023.pdf

Close Menu