Raport bieżący 1/2024 – Harmonogram publikacji raportów w 2024 roku Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2023 roku: 14 lutego 2024 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2024 roku: 15 maja 2024 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2024 roku: 14 sierpnia 2024 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2024 roku: 14 listopada 2024 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2023 rok: 31 maja 2024 r.
Raport roczny jednostkowy za 2023 rok: 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Katarzyna Skórczyńska – Prezes Zarządu
Close Menu