Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
W nawiązaniu do Raportu EBI nr 17/2015 z dnia 27.10.2015 r. dotyczącego umów pożyczkowych Zarząd Spółki Sakana S.A., z siedzibą w Warszawie, informuje, iż uległa zmianie formuła zabezpieczenia.
Dokonano zwolnienia hipoteki, w zamian za ustanowienie depozytu pieniężnego, w postaci blokady środków na rachunku bankowym.
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.
Close Menu