Raport bieżący 27/2019 – Raport okresowy za III kwartał 2019 r. Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd Spółki Sakana S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport 3Q2019 Sakana S.A..pdf

Close Menu