Raport bieżący 11/2023 – Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji Sakana Spółka Akcyjna (PLSAKAN00010)

Zarząd SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lipca 2023 roku powołało na nową dwuletnią kadencję Radę Nadzorczą Spółki w niezmienionym składzie.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
Marcin Rylski
Aleksander Diakonow
Tomasz Romanik
Khadi Abdel Samad
Sylwia Adi

Kwestionariusze członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostaną opublikowane niezwłocznie po ich uzyskaniu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anas Adi – Prezes Zarządu
Close Menu