Istotna umowa

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o podpisaniu umowy, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie usług budowlano-montażowych oraz stolarskich mających na celu modernizację lokalu gastronomicznego przy ul. Moliera.
Warunki umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Romanik – Prezes Zarządu
  • Marcin Rylski – Wiceprezes Zarządu
Close Menu